هاست لینوکس سازمانی/پربازدید

(انتخاب گروه دیگر)

500,000 ریال
ماهانه
هاست ۱ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
مقدار فضا
1GB
پهنای باند ماهیانه
150GB
دامنه اضافی
10
کنابع
کاملا اختصاصی
سیستم عامل
CloudLinux
وب سرور
LiteSpeed
کنترل پنل
cPanel
900,000 ریال
ماهانه
هاست ۲ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
مقدار فضا
2GB
پهنای باند ماهیانه
300GB
دامنه اضافی
20
کنابع
کاملا اختصاصی
سیستم عامل
CloudLinux
وب سرور
LiteSpeed
کنترل پنل
cPanel
1,500,000 ریال
ماهانه
هاست ۴ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
مقدار فضا
4GB
پهنای باند ماهیانه
600GB
دامنه اضافی
35
کنابع
کاملا اختصاصی
سیستم عامل
CloudLinux
وب سرور
LiteSpeed
کنترل پنل
cPanel
2,000,000 ریال
ماهانه
هاست ۶ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
مقدار فضا
6GB
پهنای باند ماهیانه
1TB
دامنه اضافی
50
کنابع
کاملا اختصاصی
سیستم عامل
CloudLinux
وب سرور
LiteSpeed
کنترل پنل
cPanel
2,500,000 ریال
ماهانه
هاست ۸ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
مقدار فضا
8GB
پهنای باند ماهیانه
1.5TB
دامنه اضافی
نامحدود
کنابع
کاملا اختصاصی
سیستم عامل
CloudLinux
وب سرور
LiteSpeed
کنترل پنل
cPanel
3,000,000 ریال
ماهانه
هاست ۱۰ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
مقدار فضا
10GB
پهنای باند ماهیانه
2TB
دامنه اضافی
نامحدود
کنابع
کاملا اختصاصی
سیستم عامل
CloudLinux
وب سرور
LiteSpeed
کنترل پنل
cPanel
4,500,000 ریال
ماهانه
هاست ۲۰ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
مقدار فضا
20GB
پهنای باند ماهیانه
4TB
دامنه اضافی
نامحدود
کنابع
کاملا اختصاصی
سیستم عامل
CloudLinux
وب سرور
LiteSpeed
کنترل پنل
cPanel
4,500,000 ریال
ماهانه
هاست ۵۰ گیگابایت لینوکس سازمانی/پربازدید
مقدار فضا
50GB
پهنای باند ماهیانه
8TB
دامنه اضافی
نامحدود
کنابع
کاملا اختصاصی
سیستم عامل
CloudLinux
وب سرور
LiteSpeed
کنترل پنل
cPanel