هاست لینوکس ابری

هاست ۱۰۰ مگابایت لینوکس ابری
 • 100MB مقدار فضا
 • 10GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۲۰۰ مگابایت لینوکس ابری
 • 200MB مقدار فضا
 • 20GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۵۰۰ مگابایت لینوکس ابری
 • 500MB مقدار فضا
 • 30GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۱ گیگابایت لینوکس ابری
 • 1GB مقدار فضا
 • 40GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۲ گیگابایت لینوکس ابری
 • 2GB مقدار فضا
 • 80GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۳ گیگابایت لینوکس ابری
 • 3GB مقدار فضا
 • 120GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۵ گیگابایت لینوکس ابری
 • 5GB مقدار فضا
 • 180GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
هاست ۱۰ گیگابایت لینوکس ابری
 • 1GB مقدار فضا
 • 300GB پهنای باند ماهیانه
 • لینوکس سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل