وندا

ارتباط با ما

 

تماس با ما

شماره تماس : ۰۲۱ ۲۸۴ ۲۸۴ ۱۱

پرتال ۲۴ ساعته مشتریان وندا : ورود به پرتال

ایمیل واحد پشتیبانی : [email protected]

ایمیل واحد مالی : [email protected]

ایمیل واحد طراحی وب : [email protected]

ایمیل واحد مشتریان : [email protected]

آدرس : رشت، چهارراه گلسار، خیابان نواب، کوچه آبان، ساختمان افسون، واحد یک و دو

کد پستی: 4163793559

فرم الکترونیکی ارتباط با ما

کد امنیتی