وندا

تغییر مکان دفتر و شماره های تماس

بدینوسیله اعلام میگردد که شرکت وندا به مکان جدیدی منتقل شد.

آدرس : رشت، بلوار شهید انصاری، کوچه مستشاری، لاله ۲، ساختمان پرستو

شماره تماس دفتر در ساعات اداری : ۲۱۶۶ ۳۳۷۵ ۰۱۳

با تشکر و احترام،

مدیریت شرکت ونداتاريخ ارسال: نویسنده: