وندا

تکنولوژی ها و چهارچوب های کاری

تکنولوژی های مورد استفاده در وندا

همواره سعی میکنیم در ارایه محصولات بروزترین باشیم.

تکنولوژی ها و چهارچوب های کاری

با توجه بر اینکه طراحی نرم افزارهای تحت وب و وب سایت هر ساله پیشرفته تر میشود ، ساختارها و تکنولوژی های جدیدی نیز به موازات آن به وجود خواهند آمد.

دپارتمان فوق تخصصی وب و کادر فنی اعم از گرافیک و برنامه نویسی شرکت وندا با استفاده از framework های اختصاصی و تکنولوژی های بروز پروژه ای قدرمند ارایه مینماید. بخشی از تکنولوژی ها ، استاندارها ، زبان های برنامه نویسی و چهارچوب های کاری که به طور تخصصی توسط وندا مورد استفاده قرار میگیرد به شرح زیر است :

Zurb Foundation
Bootstrap
Backbone
AngularJS
JQuery Mobile
JQuery UI
ExtJS
Qooxdoo
PhoneGap
Titanium SDK
Adobe Air
Node-Webkit
Stylus + Nib
CoffeeScript
Express
Node.js
Mongoid
Liquid
Sinatra
Ruby on Rails
PHP
SEO/SEM
HTML5/CSS3
Slim/Jade/HAML
Font Icon
WebGL
SVG
Canvas
Syncable WebSQL
CouchDB
Redis
MongoDB/MySQL
Retina Support
i18n
MVC/MVW/MVVM
DRY
PHP Standards Recommendation
Graceful Fallback
Responsive Design/RESS
Progressive Enhancement
Web Workers
RESTful/CRUD
FFMPEG
CodeKit/LiveReload
Atom
Coda
Sublime Text/VIM
RubyMine
Adobe Photoshop
Pixelmator
Hype
Sketch App
Offline Browsing
Open Graph
FB Integration
OAuth/OpenID
Comet
WebSocket
Ajax History
XHR/Reverse Ajax

طبیعتا در هر پروژه بسته به نیازها و سفارش مشتری، از بخشی از تکنولوژی‌های ذکر شده استفاده خواهد شد.