وندا

روند انجام پروژه در وندا

مشاوره و برآورد نیازها

داشتن اطلاعات در رابطه با هر چیزی شرط اصلی در انجام دادن و یا انجام ندادن آن کار است. همکاران ما در وندا با توجه به نوع و وسعت کار شما آماده ارایه انواع مشاوره میباشند.

در اکثر شرکت‌ها و سازمان‌ها برخی از کارها هنوز به شیوه سنتی انجام میگیرد که عواقب آن شامل هدر دادن بودجه، وقت و نیروی انسانی است. شرکت وندا این امکان را به شما میدهد تا در بسیاری از این دست مسایل مجموعه خود را اوتوماسیونی کرده و امکانات، راحتی و لذت استفاده از تکنولوژی های مدرن را به شرکت و سازمان خود ببخشید و علاوه بر آن در صرف هزینه و وقت صرفه جویی داشته باشید.

نحوه انجام کار

نحوه انجام یک پروژه در شرکت وندا از زمان مشاوره تا اتمام کار به صورت زیر میباشد :

 1. برآورد نیازها
 2. ارسال پروپوزال و مستندات کامل پروژه مربوطه
 3. ارسال پیش فاکتور پروژه
 4. تایید مشتری و امضای قرارداد
 5. شروع کار واحد فنی وندا بر اساس مستندات تایید شده طرفین در زمان مقرر
 6. ارایه پیش نمایش پروژه
 7. اتمام کار و تنظیم موارد مربوط به پشتیبانی و گارانتی خدمات
 8. آموزش ورود اطلاعات توسط مشتری

نحوه پرداخت

نحوه پرداخت هزینه ها توسط مشتری به صورت زیر میباشد :

 1. ۵۰ درصد از مبلغ کل قرارداد به صورت پیش پرداخت
 2. ۳۰ درصد از مبلغ کل در مرحله طراحی پروژه و پس از ارایه پیش نمایش ظاهری
 3. ۲۰ درصد باقی مانده از مبلغ کل بعد از اتمام کار بر اساس مستندات تعیین شده طرفین

اجرای پروژه

نحوه کلی انجام پروژه در شرکت وندا به این صورت میباشد که در وحله اول مشاوره مستقیم و توضیحات در مورد نیازهای مشتری به وی ارایه میشود. در گام بعد کادر فنی شرکت وندا شروع به تحقیق و آنالیز در رابطه با مباحث و نیازهای مشتری مینماید و دستاوردهای مربوطه را طی یک پروپوزال به مشتری ارایه میکند. و در نهایت پس از تایید رسمی مشتری تنظیم قرارداد آغار میگردد.

ورود اطلاعات اولیه

پس از انجام هر پروژه‌ای نیاز به وارد کردن اطلاعات اولیه و پایه در آن میباشد. با توجه به شرایط مشتری میتوان به دو صورت این کار را انجام داد.

 1. ورود اطلاعات توسط شخص مشتری پس از آموزش و مطالعه راهنمای مربوطه.
 2. سرویس ورود اطلاعات توسط شرکت وندا. در این سرویس وندا موظف میشود تا اطلاعات پایه‌ای که مشتری در اختیار میگذارد و یا با آماده کردن رسانه‌هایی اعم از تصویر، فیلم و بانک داده، ورود اطلاعات را انجام دهد. لازم به ذکر است که هزینه این سرویس به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.

در هر دو حالت مدیریت کامل پروژه در دست مشتری خواهد بود.