وندا

قوم شناسی مشتریان

قوم شناسی مشتریان

قوم‌شناسی مشتریان، یکی از روش‎های تحقیقات كیفی است. این روش به منظور درك نیازهای مشتریان و فرایند خرید آن‎ها، رفتار مشتریان دیدگاه‌ها و فرهنگ آن‎ها را مورد مطالعه قرار می‌دهد. قوم‌شناسی مشتریان شاخه‌ای ازمردم‌شناسی است كه از سوی بسیاری از متخصصان به عنوان قابلیتی محوری در بازاریابی شناخته شده، به عنوان جایگزین یا تكمیل‎كننده تکنیک گروه‌های متمركز به كار گرفته می‌شود.

در قوم‌شناسی مشتریان، محققان به جای پرسش از افراد در مورد كالاها و خدمات، به مشاهده رفتار آنان پرداخته، در زمان استفاده و خرید با آن‎ها مصاحبه می‌كنند. تحلیل دقیق مشاهده‎ها و مصاحبه‌های صورت گرفته انگیزه‌های مشتریان را در مورد نام‌های تجاری و برندهای مختلف، آشكار ساخته محققان را قادر می‌سازد تا بازار را به بخش‌های جدید تقسیم و برنامه‌های بازاریابی خود را با اثربخشی بیشتری، طراحی كنند.متدولوژی
قوم‌شناسی مشتریان، بیشترین كاربرد را در طراحی و ایجاد كالاهای جدید دارد، چراكه نتایج و یافته‌های حاصل از مطالعه‎های قوم‌شناسی را می‌توان برای ارائه محصولات و خدمات موفق به کار گرفت.


مراحل فرایند تحقیقات قوم‌شناسی مشتریان به این شرح ست:
- تعریف مسأله تحقیق
- تخصیص زمان لازم برای مشاهده
- طراحی سرفصل‌ها و پرسش‎‌های مصاحبه
- انتخاب روش مطالعه: مصاحبه، ضبط فیلم و صدای مخاطبان،گرفتن عكس، مشاهده‎های تیمی
- انجام تحقیقات پیمایشی: در خانه، فروشگاه، محل كار، محل استراحت یا تركیبی از این موارد
- تحلیل یافته‌ها

كاربردهای قوم‌شناسی مشتریان
با توجه به این امر که روندهای فرهنگی و سبك زندگی بر عادت‎ها سلیقه‎ها و تصمیم خرید مشتریان‎، تاثیرگذار است؛ قوم‌شناسی مشتریان می‌تواند در موارد زیر، به شركت‌ها كمك كند:

- نفوذ به بازارهای جدید
- اصلاح و بهبود محصولات موجود
- طراحی نام تجاری یا ایجاد تصویری از آن برای شركت یا محصولات‎ آن
- طراحی محصولات جدید

منبع: کتاب ابزارهای مدیریتی، ترجمه شادی گلچین فر و امیر بختائی

تاريخ ارسال: نویسنده: