وندا

تماس با ما

شماره تماس : ۱۱-۲۸۴-۲۸۴ ۰۲۱

شماره تماس خارج از ساعات اداری : ۱۰۶۶ ۶۶۶ ۰۹۱۱

پرتال ۲۴ ساعته مشتریان وندا : ورود به پرتال

ایمیل واحد پشتیبانی : [email protected]

ایمیل واحد مالی : [email protected]

ایمیل واحد طراحی وب : [email protected]

ایمیل واحد مشتریان : [email protected]

آدرس : رشت - بلوار شهید انصاری - کوچه مستشاری - لاله ۲ - ساختمان پرستو