وندا

ارتباط با ما

در حال بارگذاری نقشه

تماس با ما

آدرس : رشت - بلوار شهید انصاری - کوچه مستشاری - لاله ۲ - ساختمان پرستو

شماره تماس : ۲۱۶۶-۳۳۷۵ ۰۱۳

شماره تماس خارج از ساعات اداری : ۱۰۶۶ ۶۶۶ ۰۹۱۱

سامانه پیامکی : ۹۹ ۰۰۰۰ ۹۹ ۰۰۰۰ ۱۰

پرتال ۲۴ ساعته مشتریان وندا : ورود به پرتال

ایمیل واحد پشتیبانی : [email protected]

ایمیل واحد مالی : [email protected]

ایمیل واحد طراحی وب : [email protected]

ایمیل واحد مشتریان : [email protected]

فرم الکترونیکی ارتباط با ما

کد امنیتی